ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 06/05/2564

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วย QR Payment ผ่าน Mobile Banking

ชำระด้วย QR Payment ผ่าน Mobile Banking

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: สำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี: บจก. วอท เดอะ ดัก
หมายเลขบัญชี: 0608071008

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

J&T Express [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 0 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1 - (Gram) 9ค่าจัดส่ง (฿) 39.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 19ค่าจัดส่ง (฿) 49.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20 - (Gram) 29ค่าจัดส่ง (฿) 59.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 30 - (Gram) 39ค่าจัดส่ง (฿) 69.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 40 - (Gram) 49ค่าจัดส่ง (฿) 79.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 50 - (Gram) 59ค่าจัดส่ง (฿) 89.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 60 - (Gram) 69ค่าจัดส่ง (฿) 99.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 70 - (Gram) 79ค่าจัดส่ง (฿) 109.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 80 - (Gram) 89ค่าจัดส่ง (฿) 119.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 90 - (Gram) 99ค่าจัดส่ง (฿) 129.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 100 - (Gram) 109ค่าจัดส่ง (฿) 139.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 109ค่าจัดส่ง (฿) 149.00
 • thai post [ China ] China

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • thai post [ Japan ] Japan

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thai post [ Singapore ] Singapore

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • thai post [ Vietnam ] Vietnam

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • thai post [ Malaysia ] Malaysia

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้นค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • Thai post [ Philippines ] Philippines

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 14 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 6 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 0 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1 - (Gram) 9ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 19ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20 - (Gram) 29ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 30 - (Gram) 39ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 40 - (Gram) 49ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 50 - (Gram) 59ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 60 - (Gram) 69ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 70 - (Gram) 79ค่าจัดส่ง (฿) 110.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 80 - (Gram) 89ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 90 - (Gram) 99ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 100 - (Gram) 109ค่าจัดส่ง (฿) 140.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 109ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • Thaipost [ Australia ] Australia

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 14 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 1 วัน